ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាសមាជិកសហគមន៍បានចោតប្រកាន់ប្រធានសហគមន៍កសិកម្មអភិវឌ្ឍសហគមន៍សង្កែពីរថាមិនទិញស្រូវដែលសហគន៍បានប្រមូលយកទៅដល់កន្លែងហើយទុកចោលមិនថ្លឹងឡើងរថរយន្តធ្វើឪ្យស្រូវសើមខូចអាបពណ៍

ព្រះវិហារ : ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាសមាជិកសហគមន៍អភិវឌ្ឍន៍សង្កែរពីរស្ថិតនៅភូមិសំបូរឃុំសង្កែពីរស្រុកឆែខេត្តព្រះវិហារ

តាមប្រភពពីសមាជិកសហ គន៍ប្រាប់តាមឆាតបានឪ្យដឹងថានៅថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆកាឆ្នាំ2022

រូបខ្ញុំដែលជាសមាជិកសហគមន៍មួយរូបបានចចាដំលៃស្រូវសើមប្រភេទលេខ2ប្រធានសហគមន៍យល់ព្រមគេទិញឪ្យទំលាក់ស្រូវពីលើគោយន្តទុករយៈ4ថ្ងៃដល់ពេលមកថ្លឹងស្រូវហើយខាងប្រធានសហគមន៍បែមិនទិញទៅវិញចោតស្រូវពួកថាស្រូវខូចអាបពណ៍

ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាសមាជិកសហគមន៍បានបន្តទៀតថាក្នុងមួយគ្រួសាប្រមូលស្រូវបាន1តោនចូលលក់ឪ្យសហគន៍គាត់យកស្រូវយកមកមុនគេបែមិនថ្លឹងស្រូវគាត់បែមកថ្លឹងស្រូវអ្មកយកមកក្រោយគេវិញ

ភាពអយុត្តិធម៌ណាស់សម្រាបគាត់

ខាងប្រធានសហគមន៍ប្រាប់តាមទូស័ព្ទថាខាងខ្ញុំចាំប្រមូលស្រូវទុកពីសហគមន៍រងចាំក្រុមហ៑ុនគេមកឆាំមើលឃើញថាស្រូវល្អខាងក្រុមហ៑ុនគេនិងទិញក្នុងមួយថ្ងៃទិញបីរយបេបានមួយរថយន្តតាមគោការកំណត់

ប៉ុន្តែខាងសមាជិកសហគមន៍ប្រមូលស្រូវជាងមួយពាន់បេខាងក្រុមហ៑ុនទិញមិនទាន់ទេហើយដឹកមិនទាន់ដែព្រោះមួយដឹកបានមួយរថយន្តហើយគាត់កាន់កុំព្យួទ័រចេះចោតគាត់ហើយដែលប៉ុន្មានឆ្នាំ

ដែលធ្វើល្អមិនគាត់ផងហើយពួកគាត់ច្រូតស្រូវនៅពេលល្ងាចទៀតធ្វើឲ្យខូចសំបោអស់

ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាសមាជិកសហគមន៍សំណូមពរដល់អាជ្ញាធរខេត្តព្រះវិហារមេត្តាជួយរកយុត្តិធម៌ជូនគាត់ផងចចាដំលៃស្រូវពួកគាត់បានបែមិនទិញស្រូវគាត់ចោតស្រូវគាត់ខូចអាបពណ៍

សែមឡុំ