ឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិត ស សុខា និងលោកជំទាវ ផ្តល់អាហារូបករណ៍ ៤០០កន្លែង សិក្សានៅវិទ្យាស្ថានខ្មែរជំនាន់ថ្មី

0

ភ្នំពេញ៖ ក្នុងឆ្នាំសិក្សា២០២៣-២០២៤ នេះ អាហារូបករណ៍ អភិសន្តិបណ្ឌិត ស សុខា របស់ ឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិត ស សុខា ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ និងលោកជំទាវ កែ សួនសុភី ស សុខា បានសម្រេចផ្តល់អាហារូបករណ៍ ១០០ភាគរយ លើថ្លៃសិក្សា នៅវិទ្យាស្ថានខ្មែរជំនាន់ថ្មី។

អាហារូបករណ៍ អភិសន្តិបណ្ឌិត ស សុខា អាហារូបករណ៍ទាំង ៤០០កន្លែង រួមមាន ៖ ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ចំនួន ១០០កន្លែង លើជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រអប់រំ និងរដ្ឋបាលសាធារណៈ ,ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ និងបរិញ្ញាបត្ររង ចំនួន ៣០០កន្លែង លើជំនាញគណនេយ្យ ធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ សេដ្ឋកិច្ច ទីផ្សារ គ្រប់គ្រង អក្សរសាស្ត្រអង់គ្លេស វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ នីតិសាស្ត្រ និងរដ្ឋបាលសាធារណៈ។

✍️ ចូលរៀនលើកទី១ នៅថ្ងៃទី៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤ និងលើកទី២ នៅថ្ងៃទី១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤ នៅទីតាំងវិទ្យាស្ថានខ្មែរជំនាន់ថ្មី អគារលេខ 12-14B ផ្លូវលេខ 32A (271) សង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ ទូរសព្ទលេខ 093 989 774 / 070 669 831។