​មោះ ! កម្តៅ​ភ្នែក​ជាមួយនឹង​តារា​ម៉ូ​ដែល​អាក្រាត​បង្ហាញ​ផលិតផល iPad

0

​ជាមួយនឹង​រូបភាព​អាក្រាត របស់​តារា​ម៉ូ​ដែល ក្នុងការ​បង្ហាញ​ផលិតផល របស់​ក្រុម Apple ដោយ​បង្កើត​រចនាបទ​នេះ​ឡើង ពិតជា​មិនធម្មតា​នោះទេ​

។​ស្រី​ស្រស់​ដែល​បង្ហាញ​ផលិតផល iPad ដោយ​សភាព​អាក្រាត​ល្វែង​ខា​លើ​នេះ ពិតជា​បង្កប់​អត្ថន័យ​ខ្លាំងណាស់ និង​ទាក់ទាញ​អតិថិជន​គោលដៅ​របស់ខ្លួន​ទៀតផង​។​ម្យ៉ាងវិញទៀត​naked3_zps57e9a4ab

ចំណុច​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​គេ​ចាប់អារម្មណ៍​នោះ​នៅក្នុង​ខោ​ក្នុង​របស់​តារា​ម៉ូ​ដែល​ស្រស់​សោភា​នោះ​មានដូចជា​ចំណែក​នៃ​ផ្លែ​ប៉ោម​ផងដែរ​។ ពិនិត្យ​សាក​មើ​លិ៍​ឃើញ​ផ្លែ​ប៉ោម​អត់​ហ្នឹង​?៕naked4_zpsb76e0406naked2_zps5061eb35 naked1_zps59e7eb2e